De Wijngaard

(foto van http://www.flickr.com/photos/luc-mechelen/7029911311/)

Die hier komen in myn’ zalen
Mogen niemands kwaed verhalen,
Achterklappers, valsch gespuis
Moeten blyven uit myn huis.

Iedereen heeft zyn gebreken.
Wil dan van geen ander spreken;
Maer bedenk uw eigen kwaed
En leat elk in zynen staet.

Waren wy met liefde ontsteken
Wy bemerkten geen gebreken,
Noch geen anderliens misdaed,
Maer alleen ons eigen kwaed.

Wilt g’aen God en mensch behagen?
Help uw’ naestens lasten dragen;
Wilt gy vlieden menig zond?
Zyt voorzichtig in den mond.

Wilt gy ware rust en vreden?
Zoek de stilte en d’eenigheden;
Laet ’t u wezen groote pyn
Als gy moet by menschen zyn.

Hoort gy somtyds droeve maren
Vraegt dat god u zoude sparen.
Zyt te vreden met uw lot,
Zoek niet dan den wil van God.

(De Wijngaard te Brugge)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *