Tag Archives: wijsbegeerte

Manifest

De machtigste en zwaarste waan der mensen van deze tijd, die hun voortstreven verlamt, als verstarrende ijzel de tedere bloesems hunner jonge, groeiende wijsheid neerbuigt en breekt, en wrede, steile muren opstelt tussen hart en hart, tussen groep en groep … Read the rest of this entry

Filed in Uncategorized | Comment Now

Beuys erklärt dem toten Hasen die Bilder

The idea of explaining to an animal conveys a sense of the secrecy of the world and of existence that appeals to the imagination. Then, as I said, even a dead animal preserves more powers of intuition than some human … Read the rest of this entry

Filed in Uncategorized | 3 Comments

Een kleine reflectie

Philosophy will not be able to bring about a direct change of the present state of  the world. This is true not only of philosophy but of all merely human meditations and endeavors. Only a god can still save us. … Read the rest of this entry

Filed in vkblog | Comment Now

Hadrianus spreekt

  Kennis van het zelf ‘Gelijk iedereen, heb ik slechts drie middelen tot mijn dienst om het menselijk bestaan te taxeren: de studie van mijzelf, de moeilijkste en gevaarlijkste, maar tevens de vruchtbaarste methode; het waarnemen van de mensen, die … Read the rest of this entry

Filed in vkblog | Comment Now